Houtworm Boktor bestrijding Apeldoorn/zwolle (MIdden Nederland)

Uw zolder is in gebruik voor opslag van huisraad die u langere tijd niet nodig heeft. U komt er om even iets op te halen. Op de vloer treft u wat zaagsel of houtmeel aan en in een balk daarboven ziet u kleine gaatjes.

Het hout van uw woning wordt waarschijnlijk aangetast door larven van de houtworm of boktor. De schade die houtworm en boktor veroorzaken vertonen enige gelijkenis. Ze leggen eitjes op onbehandeld hout en uitgekomen larven kruipen in spleten en kieren in het hout. Als de larven volgroeid zijn boren zij zich als jonge houtwormkevers een weg naar buiten. Het gevolg zijn kleine boorgaatjes met een doorsnede van 0,5 mm, gemaakt door houtworm, tot gaatjes van 5 mm die worden gemaakt door boktor. Daarmee is de boktor ook de meest schadelijke kever van de twee. Boktor kan de houten balken in een woning aantasten en daarmee de constructie van uw woning ernstig verzwakken. Houtworm is weliswaar minder agressief maar geeft bij het uitblijven van behandeling uiteindelijk vergelijkbaar resultaat.

Hoe bestrijden wij houtworm en boktor?

Bij aantasting door houtworm of boktor kunnen wij professionele ondersteuning bieden. Bij voorkeur wordt de gehele houtoppervlakte behandeld met een bestrijdingsmiddel. Zo wordt voorkomen dat er delen onbehandeld blijven waarin mogelijk larven aanwezig zijn en is alle hout voor langere tijd beschermd tegen houtworm of boktor.

Naast aantasting van uw woning kan houtworm of boktor ook zorgen voor schade aan uw meubels. Voor antieke meubels van gemiddelde omvang hebben wij ook mogelijkheden om deze door middel van invriezing te behandelen. Houtworm- en boktor-larven zijn niet bestand tegen temperaturen onder -20 graden Celsius waardoor dit een effectieve en snelle wijze is om houtworm of boktor te bestrijden.


Screen Shot 2016-12-07 at 13.21.55
Screen Shot 2016-12-07 at 13.22.06
Screen Shot 2016-12-07 at 13.22.15

Kosten houtworm en boktor bestrijding

De bestrijding van houtworm/boktor is niet zo duur als vaak gedacht wordt. De kosten zijn afhankelijk van de locatie en omstandigheden maar de behandeling van een zolder in een eengezinswoning is al mogelijk vanaf € 250,-. 

Bestrijdingsmiddelen

Voor houtworm en boktor gebruiken wij uitsluitend bestrijdingsmiddelen die in Nederland zijn toegelaten. In combinatie met de door ons aangereikte maatregelen zijn ze volkomen veilig voor u, uw gezin, uw huisdieren en het milieu.

Garantie

Het door ons gebruikte houtworm- of boktor-bestrijdingsmiddel heeft een gegarandeerde werking van 10 jaar. Na behandeling ontvangt u een certificaat wat tevens dient als garantiebewijs.

Hulp bij bestrijding van houtworm of boktor?


U wilt prettig leven en werken. Wij helpen u snel, voordelig en met garantie zodat u van de houtworm en boktor af bent.

Bel met 0578 – 628300 of
055 – 3561645 of vul onderstaand formulier in.


Waarom houtworm of boktor in uw woning?

Houtworm en boktor komen in het algemeen voor in bosrijke gebieden. Op de bosbodem vinden zij voldoende materiaal, afgevallen takken en omgevallen/verzwakte bomen, om eieren te leggen. Ook in gekapt hout, bijvoorbeeld in productiebossen, legt de houtworm of boktor haar eieren en zo kan houtworm of boktor terecht komen in hout wat bestemd is voor bijvoorbeeld woningbouw. Tegenwoordig wordt dit hout veelal eerst behandeld en komt het eigenlijk nauwelijks meer voor dat aangetast hout in onze woningen wordt verwerkt.

houtworm-bestrijden-apeldoorn
boktor-bestrijden-apeldoorn
boktor-houtworm-apeldoorn-zwolle-bestrijden

In oudere huizen is vaak onbehandeld hout verwerkt en kan de boktor zich, afhankelijk van de omstandigheden, nog tot 10 jaar later openbaren. Al die tijd leeft de boktor in het larve-stadium in het hout. Daarna kan het nog vele jaren duren voordat u ze heeft opgemerkt. Als uw woning in het bebouwde gebied van een dorp of stad ligt is het nagenoeg uitgesloten dat de houtworm of boktor zich na een behandeling zich nogmaals in de behandelde delen openbaart. Als uw huis in een bosrijk gebied staat is de kans hierop gering maar wel aanwezig. De aanwijsbare ontwikkeling van boktor zul je pas na enkele tientallen jaren opmerken.

Wat kunt u zelf doen aan houtworm of boktor?

Kleinere oppervlakken van de constructie van uw woning of andere objecten zoals antieke meubels, klokken ed. kunt u eventueel zelf behandelen met middelen die daarvoor in de detailhandel verkrijgbaar zijn. Neem daarbij goed de veiligheidsvoorschriften in acht want deze stoffen kunnen bij onjuiste toepassing een gevaar vormen voor uw gezondheid. Bedenk daarnaast dat de effectiviteit van de behandeling zich beperkt tot de behandelde delen en dat op andere plaatsen in het hout zich nog larven kunnen bevinden die zich mogelijk op een later tijdstip openbaren waardoor een aanvullende behandeling nodig kan zijn. Een juist advies is uiteraard belangrijk voor uw kostbare bezit.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.