Ratten en muizen bestrijding Apeldoorn (Gelderland en overijssel)

U houdt kippen in de tuin achter uw huis. Sinds enige tijd ziet u knaagschade aan het kippenhok en gaten in de grond in en om het kippenhok. Of treft u regelmatig kleine langwerpige uitwerpselen aan in uw woning of in de kruipruimte en wordt u ’s nachts wakker gehouden door onverklaarbaar geritsel? U heeft waarschijnlijk last van muizen of ratten.

Hoe bestrijden wij ratten?

Alléén goede preventie in combinatie met een juist afgestemde bestrijding is effectief.  Het is daarom noodzakelijk om onderzoek te doen naar de oorzaak  waarom de rat zich in uw omgeving ophoudt.  Voor dit onderzoek is veel expertise en ervaring vereist. Wij kunnen dit voor u uitvoeren en aan de hand daarvan werings- en reparatieadviezen geven.

Ratten zijn weliswaar alleseters maar kieskeurig als zij kunnen kiezen uit meerdere soorten voedsel. Afhankelijk van de situatie kan het daarom nodig zijn om een lokaasproef te doen. Afhankelijk van de omstandigheden passen we de noodzakelijke wering en/of bestrijdingsmiddelen toe.

Hoe bestrijden wij muizen?

Omdat er verschillende soorten muizen zijn met ieder hun specifieke leefwijze kan het voorkomen dat de algemene maatregelen die u zelf heeft genomen onvoldoende blijken te zijn. Een spitsmuis vangt u bijvoorbeeld niet met een muizenval om de eenvoudige reden dat het een insecteneter is en dus geen kaas op het menu heeft staan.

Wij zullen dan ook eerst vast stellen om welke soort muis het gaat. Vervolgens zullen we de daarbij behorende bestrijding toepassen. Verder zullen we, wederom afhankelijk van de soort, een weringsadvies verstrekken en indien gewenst de maatregelen die daar in staan uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn het dicht of ontoegankelijk maken van alle openingen in de woning of deze voorzien van roosters zodat de muizen niet meer van buitenaf uw woning kunnen binnendringen.


Screen Shot 2016-12-07 at 13.21.55
Screen Shot 2016-12-07 at 13.22.06
Screen Shot 2016-12-07 at 13.22.15

Kosten ratten bestrijding

De kosten zijn afhankelijk van de locatie en omstandigheden en bedragen vanaf € 45,00. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of inspectie.

Bestrijdingsmiddelen

Voor het bestrijden van ratten of muizen gebruiken wij alleen bestrijdingsmiddelen die in Nederland zijn toegelaten. In combinatie met de door ons aangereikte maatregelen zijn ze volkomen veilig voor u, uw gezin, uw huisdieren en het milieu.

Wist u dat?

Een muis een reukspoor (urine-sleepspoor) achterlaat waardoor zijn familie en opvolgende generaties nog tot twee jaar nadien feilloos de opening kunnen vinden waardoor de muis uw woning is binnengekomen?

Hulp bij bestrijding van ratten en muizen?


Wij lossen het ratten of muizen probleem voor u op. Verder doen wij onderzoek naar de oorzaak zodat dit probleem in de toekomst kan worden voorkomen.

Bel met 0578 – 628300 of
055 – 3561645 of vul onderstaand formulier in.


Hoe ontstaat overlast door muizen?

De uitwerpselen die zij achterlaten lijken wat betreft vorm en grootte nog het meest op hagelslag. Naast overlast kunnen muizen ook schade veroorzaken door knagen aan hout, bekabeling of andere materialen die ze gebruiken als nestmateriaal. Er zijn verschillende soorten muizen die ieder verschillende kenmerken vertonen. Zo zal het mannetje van de bosmuis tijdens de paring een vrouwtje najagen en haar presentjes aanbieden in de vorm van steentjes of ander materiaal wat voor handen is, zoals stukjes cement bijvoorbeeld. Daarmee kunnen ze meer geluid maken dan we van een dier van dergelijke grootte voor mogelijk houden. De spitsmuis daarentegen is een veel rustiger dier maar het mannetje kan in de paringstijd een muskusgeur afgeven die een flinke stankoverlast in de woning kan veroorzaken.

Muizen en ratten behandeling Apeldoorn Van Essen

Hoe ontstaat overlast door ratten?

Ratten hebben een onwaarschijnlijk scherpe reukzin en hebben het gemunt op de ‘leftovers’ van het avondmaal van uw kippen. In de meeste gevallen zal het gaan om de bruine rat. Het voorbeeld van een kippenhok is gegeven omdat dit een veel voorkomende situatie is die ratten aantrekt. Het kan ook gaan om het houden van duiven, het voeren van vogels in de winter of gewoon gezellig de eendjes voeren. De overeenkomst is steeds dat er een voedselbron is waar de rat zich toe aangetrokken voelt. De grootste voedselbron is uiteraard het riool. Via vaatwasmachines wordt er dagelijks een hoeveelheid voedsel het riool in gespoeld, in elke stad en dorp, over de hele wereld. Ratten moeten in het riool blijven en er niet uit komen. 

Wat kunt u zelf doen aan het bestrijden van ratten?

Zorg er voor dat u de voedselbron opspoort en deze buiten het bereik van de ratten brengt. Bestrijdingsmiddelen zijn steeds minder verkrijgbaar in de detailhandel. Belangrijk is het om weringsadviezen van bestrijdingexperts op te volgen. Lees wel altijd de gebruiksvoorschriften zorgvuldig om de gezondheid van u, uw kinderen en huisdieren te beschermen.

Let er verder op dat u deze middelen niet te lang gebruikt en in de juiste dosering. Het kan gebeuren dat de ratten een resistentie ontwikkelen tegen een middel wat onvoldoende werking heeft of waarvan de rat te kleine hoeveelheden heeft opgenomen. Hierdoor wordt verdere bestrijding extra bemoeilijkt.

Wat kunt u zelf doen aan het bestrijden van muizen?

Aangezien de meeste klachten worden veroorzaakt door de ‘gewone’ huismuis zullen de middelen die in de detailhandel verkrijgbaar zijn zoals de muizenval veelal afdoende zijn. Neem altijd de veiligheidsvoorschriften in acht die bij deze middelen horen.

Let er verder op dat u bij gebruik van bestrijdingsmiddelen, anders dan de muizenval, deze niet te lang gebruikt en in de juiste dosering. Aanvullend kunt u zorgen dat er geen voedsel voorhanden is voor de muizen. Dit kunnen makkelijk te bereiken etenswaren zijn of een openstaande afvalemmer. Ook de inhoud van voedselbakjes van eventuele huisdieren zijn prima voedsel voor muizen.

Uiteraard is aanvullend een afdoende wering noodzakelijk. Deze kan uit een groot aantal voorzieningen bestaan. Laat u hierin voorlichten door een deskundige.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.