Alle muizensoorten kunnen je uit de slaap houden. Als ze de weg op het plafond boven uw slaapkamer gevonden hebben, is het tijd voor actie. Meestal betreft het huismuizen, maar steeds vaker hebben bosmuizen eveneens deze route uitgestippeld. Bosmuizen maken veel herrie. In de paartijd bieden de mannetjes allerlei steentjes en achtergebleven bouwmateriaal aan aan de vrouwtjes. Ze rollen dit materiaal voor zich uit en dit geeft veel herrie, vooral midden in de nacht. Ze doen dit op vastgestelde tijden. Alsof ze klok kunnen kijken.

Screen Shot 2017-04-05 at 10.12.02

Als we een lokdoosje plaatsen wordt het verzameld bouwmateriaal hier in opgeslagen. Voor ons is dan de bosmuis herkenbaar.

Screen Shot 2017-04-05 at 10.12.20

De belangrijkste bestrijding van bosmuizen is de wering. Alle(spouwmuur) openingen > 5mm afdichten. Van Essen wil u graag met raad en daad ter zijde staan. 

Lees meer