Over veldmuizen bestaan heel veel misverstanden. Als mensen in huis een klein muisje ontwaren wordt vaak gezegd: “Och, het is maar een veldmuisje”. In bijna al die gevallen gaat het echter om een huismuis of een bosmuis. In enkele gevallen een huisspitsmuis. 

Als een veldmuis in huis aangetroffen wordt is  het dier erg de weg kwijt.   De kleur van muizen in het algemeen kan erg verschillen, van lichtbruin tot donkergrijs tot bijna zwart. Veldmuizen kunnen enorme schade aanrichten in boomgaarden en weilanden. Ze knagen aan de bast van b.v. fruitbomen en als ze een “ring”om de boom knagen gaat deze dood. De soort muis is redelijk goed te herkennen aan de lengte van de staart: 

Huismuis---------------- langer dan de romplengte;
Bosmuis-----------------even lang als de romp;
Veldmuis-----------------korter dan de romplengte( 1/3 deel)
Huisspitsmuis----------- max. 2/3 van de romplengte