Bestrijdingsmiddelen voor ratten gaan uit de schappen verdwijnen. Of dit een goed idee is kun je over van mening verschillen. Feit is dat het een wet is. Ook het gerenommeerde KAD ( kennis en adviescentrum dierplagen) is hier sceptisch over. Het bestrijden met anticoagulantia is vele malen effectiever dan het wegvangen met klemmen. Veel particulieren zijn aangewezen op speciale bedrijven zoals de Fa. Van Essen. Uiteraard is dit veel duurder dan zelf een bestrijdingsmiddel te kopen bij de dieren speciaalzaak. Ook is de bestrijding bij bovengenoemde bedrijven aan banden gelegd. Als deze bedrijven de ratten buiten willen bestrijden moeten ze daar een speciale vergunning voor aanvragen. In gebouwen is dit nog wel toegestaan. Om de buitenlopende ratten te kunnen bestrijden moeten we ze dus eerst naar binnen lokken. Het KAD en vele deskundigen voorspellen een enorme klachtenhausse in de nabije toekomst. Op 11 november 2019 besteedde Radar er een artikel aan. De toenemende overlast werd daar nog toegeschreven aan het laten rondslingeren van voedsel. De werkelijke oorzaak is hier boven genoemd.  

image1 (3)
image2 (2)

Freek van Essen:  We merken dat het aantal klachten oploopt. Toch blijven we op de wettelijke toer. Ik hoop dat er een oplossing komt voordat het uit de hand loopt. Als wij geen oplossingen kunnen bieden is dit uiteraard nadelig.

Onoplosbare situaties hebben we gelukkig (nog) niet meegemaakt.