Als je regelmatig kleine zwarte of zeer donkerbruine vliegjes in huis hebt zijn dit vaak latrinevliegen. De naam zegt eigenlijk al veel over de oorzaak. De larven leven in mesthopen, gierkelders, afvalwater en ook in rioleringen. In kruipruimten waar de riolering kapot zijn en drab ontstaat zijn ze vaak oorzaak van overlast. Ook komen ze voort in mesthopen en composthopen.


Blogpost_8

De latrinevlieg is onschadelijk, maar natuurlijk wel erg lastig.

Freek van Essen: In de meeste gevallen is een chemische bestrijding niet noodzakelijk. Toch is het belangrijk dat een juiste determinatie gedaan wordt. Een juist advies leidt tot een snelle oplossing. Vorig jaar hebben we een probleem met latrinevliegen opgelost. De medewerkers van een kantoorpand in Amersfoort hadden al een paar jaar overlast. Een tiental bezoeken van een “deskundige”had niet tot afdoende resultaten geleidt. Eén bezoek en een juist advies was afdoende.