Zeer vaak worden we geconsulteerd over de eventuele aanwezigheid van steenmarters. Alle nachtelijke geritsel wordt toegeschreven aan de steenmarter. Gelukkig is het meestal loos alarm. Wat kunt u zelf onderzoeken of een marter zich ophoudt in uw woning.          

marter
marter hol
marter poep

Heeft u dit soort open schuilplaatsen in uw woning?

Vindt u dit soort uitwerpselen?

Freek van Essen: Uiteraard kunt u bij ons terecht voor alle vragen over boommarters en steenmarters.

liev marter
liev