De meeste klachten over vleermuizen in woningen of schuren gaat over dwergvleermuizen

Van klachten kun je eigenlijk niet spreken maar sommige mensen vinden ze gewoon eng. Daarom moeten ze dan weg. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. Ze hebben verschil in het winter en het zomerverblijf. Stop nooit invliegopeningen dicht in de zomermaanden. Als dat dan toch moet gebeuren: echt niet eerder dan omstreeks half november. 

Van Essen adviseert u graag met de te nemen maatregelen os het achterwege laten hiervan.