Regelmatig worden we verzocht om een inspectie uit te voeren naar de aanwezigheid van huisboktor (hylotrupus bajulus). Een makelaar kan wel een aantasting opmerken, maar om een daadwerkelijke actieve aantasting te kunnen onderscheiden van een niet actieve vergt specialistische kennis.

Enkele malen zijn we als getuige-deskundige opgetreden voor een rechtbank om een aantasting door actieve boktor te verklaren. Eisers beriepen zich op “verborgen gebreken”en kregen mede door onze expertise het recht aan hun kant.

Als makelaar zou ik geen enkel risico willen lopen. Met een expertiserapport van Van Essen zit je gebeiteld.

Freek van Essen: Als wij een bestrijding uitvoeren krijgt u een garantieverklaring van 10 jaar!


Blogpost_6