Ratten en Muizen

U houdt kippen in de tuin achter uw huis. Sinds enige tijd ziet u knaagschade aan het kippenhok en gaten in de grond in en om het kippenhok. Of treft u regelmatig kleine langwerpige uitwerpselen aan in uw woning of in de kruipruimte en wordt u ’s nachts wakker gehouden door onverklaarbaar geritsel? U heeft waarschijnlijk last van muizen of ratten.

Hoe bestrijden wij ratten?

Alléén goede preventie in combinatie met een juist afgestemde bestrijding is effectief. Het is daarom noodzakelijk om onderzoek te doen naar de oorzaak waarom de rat zich in uw omgeving ophoudt. Voor dit onderzoek is veel expertise en ervaring vereist. Wij kunnen dit voor u uitvoeren en aan de hand daarvan werings- en reparatieadviezen geven.

Ratten zijn weliswaar alleseters maar kieskeurig als zij kunnen kiezen uit meerdere soorten voedsel. Afhankelijk van de situatie kan het daarom nodig zijn om een lokaasproef te doen. Afhankelijk van de omstandigheden passen we de noodzakelijke wering en/of bestrijdingsmiddelen toe.

Hoe bestrijden wij muizen?

Omdat er verschillende soorten muizen zijn met ieder hun specifieke leefwijze kan het voorkomen dat de algemene maatregelen die u zelf heeft genomen onvoldoende blijken te zijn. Een spitsmuis vangt u bijvoorbeeld niet met een muizenval om de eenvoudige reden dat het een insecteneter is en dus geen kaas op het menu heeft staan.

Wij zullen dan ook eerst vast stellen om welke soort muis het gaat. Vervolgens zullen we de daarbij behorende bestrijding toepassen. Verder zullen we, wederom afhankelijk van de soort, een weringsadvies verstrekken en indien gewenst de maatregelen die daar in staan uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn het dicht of ontoegankelijk maken van alle openingen in de woning of deze voorzien van roosters zodat de muizen niet meer van buitenaf uw woning kunnen binnendringen.

Met lokale experts in Apeldoorn, Zwolle, Deventer, Olst, Wijhe, Nunspeet, Raalte en Zwolle zijn wij altijd vakkundig en snel.

Wij helpen u snel, voordelig en met garantie zodat u van de ratten en muizen af komt.

Kosten ratten/muizen bestrijding

De kosten zijn afhankelijk van de locatie en omstandigheden en bedragen vanaf €65,00. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of inspectie.

Bestrijdingsmiddelen

Voor het bestrijden van ratten of muizen gebruiken wij alleen bestrijdingsmiddelen die in Nederland zijn toegelaten. In combinatie met de door ons aangereikte maatregelen zijn ze volkomen veilig voor u, uw gezin, uw huisdieren en het milieu.

Wist u dat?

Een muis een reukspoor (urine-sleepspoor) achterlaat waardoor zijn familie en opvolgende generaties nog tot twee jaar nadien feilloos de opening kunnen vinden waardoor de muis uw woning is binnengekomen?