We hebben allemaal ontzag voor wespen. Omdat ze steken en omdat ze soms aanvallen. Wespensteken kunnen bij sommige mensen nare gevolgen hebben. Zij moeten zich ver uit de buurt houden van wespen. De allergische reactie bestaat in verschillende gradaties. Een opsomming :                                       

- Een scherpe brandende pijn;                                                                                                                        
- galbulten;                                                                                                                                                        
- oedeem in keelholte;                                                                                                                              
- verhoogde pols;                                                                                                                                          
- lage bloeddruk;                                                                                                                                   
- anafylactische shock ( dit kan dodelijk zijn)


Lees meer >