Over veldmuizen bestaan heel veel misverstanden. Als mensen in huis een klein muisje ontwaren wordt vaak gezegd: “Och, het is maar een veldmuisje”. In bijna al die gevallen gaat het echter om een huismuis of een bosmuis. In enkele gevallen een huisspitsmuis. 

Lees meer >