Muizen en ratten

Volle beukennootjes zijn niet alleen een voedselbron voor buitenlevende dieren. Ze kunnen ook overlast veroorzaken in woningen. We ontdekken vaak bergen zand in schuurtjes en gaten onder tegels. Ook lawaai boven een plafond kan ineens het gevolg zijn van een aantal muizen die een wintervoorraad van beukennootjes aanleggen.

Bij nadere inspectie zien we veel aangevreten beukennootjes en eikels. Muizen (vaak bosmuizen) maar ook ratten leggen hun wintervoorraad aan. Alle plaatsen die voor deze dieren bereikbaar zijn worden benut als het kouder wordt.

Ook vogelhuisjes in de tuinen worden goed bezocht door ratten en muizen. Laten we eerlijk zijn: "Waar voedsel rijkelijk en regelmatig te krijgen is, daar moet je zijn".