Het laatste nieuws en blogberichten

Bekijk het nieuws, overzichten en kennis

Vooruitgang in de strijd tegen coccidiose

Coccidiose is een darmaandoening bij kippen die zich hoofdzakelijk uit in de vorm van diarree en wordt veroorzaakt door parasieten. Vooral in de pluimveehouderij, waar veel dieren in een ruimte worden gehouden kan dit tot grote problemen leiden. Een goede hygiëne draagt bij aan het voorkomen van ziektes. Regelmatige ontsmetting van stallen is daarom een voor de hand liggend middel in de strijd tegen ziekteverwekkers.

Nu is het zo dat de ontsmetting van ruimtes gepaard kan gaan met een hinderlijke reuk van het ontsmettingsmiddel. Om dit tegen te gaan passen wij aansluitend op de ontsmettingsbehandeling regelmatig een nabehandelingsmiddel toe wat de reuk grotendeels neutraliseert. Onze jarenlange ervaring met deze methodiek en het intensief terugkoppelen van behandeling en resultaat hebben geleid tot een opmerkelijke stap in de goede richting in de strijd tegen coccidiose bij pluimvee. Deze vind zijn herkomst enige jaren geleden.

Toen ontdekten wij bij toeval een verband tussen de nabehandeling en een naderhand verminderd aantal uitbraken van coccidiose. Door verder onderzoek en het geleidelijk optimaliseren van het nabehandelingsmiddel hebben we inmiddels een punt bereikt waarbij gesproken mag worden van een effectieve maatregel tegen coccidiose.

Lees meer


“Ontsmettingsmiddelen kosten niets, opslaan is duur”

Niet in gesprek met een klant maar met ons zelf ditmaal. “Ontsmettingsmiddelen kosten niets, opslaan is duur” is de eerste reactie van Freek als hem gevraagd wordt naar de enorme bunker die achter het bedrijfspand van Freek van Essen op het industrieterrein Eekterveld in Vaassen staat.

Natuurlijk geeft hij toe dat dat een wat aangedikte uitspraak is. “Uiteraard kosten ontsmettingsmiddelen geld maar in vergelijking met de opslag daarvan is dat maar een relatief klein onderdeel” nuanceert hij.

De bunker zelf is bij de eerste aanblik helemaal niet als zodanig te herkennen. Het is een nietszeggende betonnen doos met een paar stalen grijze deuren. Pas als je de specificaties hoort begin je de opmerkingen van Freek te begrijpen. De bunker bestaat uit twee compartimenten van ieder ca. 100 m3. In ieder compartiment kan 10 ton aan gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. De wanden en het plafond zijn zestig minuten brandwerend met een explosieluik voor het aflaten van eventuele explosiedruk. Verder zijn er vloeistofdichte vloeren met dito laadplaats en onder de hele bunker bevindt zich een diepe opvangkelder voor opvang van gevaarlijke stoffen en bluswater in het geval van calamiteiten. Genoeg om de totale hoeveelheid opgeslagen stoffen en eenzelfde hoeveelheid bluswater op een veilige manier in op te kunnen vangen in het geval de verpakkingen beschadigd zouden raken.

Naast de initiële investering van rond € 150.000,00 zijn er dan nog de periodieke kosten. Aan de opslag van gevaarlijke stoffen is nauwgezet toezicht verbonden. Te denken valt aan de vergunningen van gemeente en provincie, brandweer en IKB, brandbeveiliging en doormelding van de brandmeldinstallatie aan de brandweer. Daarnaast zijn er periodieke inspecties en het bijhouden van logboeken voor diverse instanties. Al met al een hele organisatie.

Goed om te weten wat er vooraf gaat aan de ontsmetting van uw stal of volière.

Lees meer


Formaline, nog veel onduidelijkheid

Tot in het recente verleden werden voor het ontsmetten van pluimveestallen diverse soorten formaline gebruikt. Over de toelating daarvan bestond en bestaat nog steeds veel onduidelijkheid.

In feite was het verboden formaline te gebruiken maar werd het door de overheid oogluikend toegestaan. Daar is sinds enige tijd geleden verandering in gekomen. Op dit moment is SYN-Formaline 37% nog het enige, door de overheid toegelaten middel. In de praktijk blijkt dit echter nog niet overal te zijn doorgedrongen. Dat blijkt wel uit de vele vragen die wij hierover nog steeds ontvangen.

Toch is het belangrijk dat de betrokken bedrijven goed op de hoogte te zijn van de gewijzigde regelgeving. Sinds de toelating van SYN-formaline als enige geregistreerde formaline wordt door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) scherp toezicht gehouden op de naleving van het gebruik en zijn ook de controles in frequentie toegenomen. De invoering van de registratie heeft dan ook voor en nadelen. Een van de gevolgen is dat formaline duurder is geworden. Daar tegenover staat dat er nu een duidelijke richtlijn is die houvast biedt voor de toekomst.

Lees meer


De uilenkast, vergeten alternatief voor biologische bestrijding

Het bestrijden van ongedierte in de buitenruimte met traditionele bestrijdingsmiddelen komt steeds meer onder druk te staan. Voor allerhande bestrijdingsmiddelen wordt naarstig gezocht naar een biologisch alternatief.

Soms is dat er gewoonweg niet maar voor de bestrijding van muizen en ratten kunnen we terugvallen op een bijna vergeten maar beproefd alternatief; de uilenkast.

Het is nog niet zo lang geleden dat de uilenkast als vanzelfsprekend in de kap van de boerderij werd ingebouwd. Door de steeds verder gaande modernisering van het agrarische bedrijf, met moderne bouw en het gebruik van allerhande bestrijdingsmiddelen is de uilenkast bij velen uit het oog verloren.

Maar in de zoektocht naar biologische oplossingen lijkt de uilenkast het aangewezen middel om de populaties muizen en ratten onder controle te houden. Er zijn tegenwoordig diverse uitvoering en opties verkrijgbaar: hout, beton, met marterbescherming, met drainage ed. Heeft u een muizen- en/of rattenprobleem, denk dan eens aan het plaatsen van een of meerdere uilenkasten als (deel van een) mogelijke oplossing.

Lees meer


Muisdicht

Door de strenge vorst van de laatste weken proberen muizen een plek te vinden om de koude te ontlopen. Ze dringen daarbij nogal eens onze huizen binnen.

Vaak vinden ze daar warmte en voedsel. Een van de ontbijttafel gevallen korrel brood valt ons mensen nauwelijks op maar is voor een muis een feestmaal. ’s Nachts gaan de muizen op pad om deze lekkernijen op te sporen. Daarbij gebeurt het nogal eens dat ze ons daarbij uit de slaap houden.

Dit was ook het geval bij dhr. en mevr. Veldhuizen uit Apeldoorn. Zij werden ’s nachts wakker gehouden door het getrippel van muizen over het plafond van de slaapkamer. De familie schakelde hun aannemer in om het probleem op te laten lossen. De aannemer is bekend met ons bedrijf en onze werkwijze en verwees de familie direct naar ons door. Ter plaatse hebben we ‘het lek’ kunnen vinden. Muizen kunnen namelijk van de kleinste gaatjes gebruik maken om uw huis binnen te komen. Met onze ervaring hebben wij in het huis van de familie ook diverse gaten gevonden en gedicht. Sindsdien ligt de familie Veldhuizen ’s nachts niet meer wakker, althans niet van muizengetrippel.

Lees meer


Ongediertebestrijding voor agrarische bedrijven

Een vaste klantengroep voor het bedrijf van Freek van Essen zijn de agrarische bedrijven. Deze eerste schakel in onze voedselproductie heeft regelmatig te maken met het bestrijden van ongedierte zoals ratten en muizen.

Dat het de agrariërs niet makkelijk wordt gemaakt blijkt wel uit alle maatregelen die zij op dit gebied moeten nemen. Het ongediertebestrijdings- en beheersingsplan, bijhouden van logboeken, en regelmatige controles maken daar deel van uit. Recentelijk is daar nog bijgekomen dat voor het zelf bestrijden een licentie nodig zal zijn. Zonder deze licentie zullen veel van de benodigde bestrijdingsmiddelen binnenkort niet meer verkrijgbaar zijn.

Freek van Essen is daarom een actie gestart onder agrarische bedrijven met als doel deze bedrijven te informeren over de laatste stand van zaken. In samenwerking met Prosu Databased Marketing in Dronten worden daarbij agrariërs benaderd en wordt geprobeerd een afspraak te maken voor een persoonlijk en geheel vrijblijvend gesprek. Freek zou Freek niet zijn als hij daarbij niet voor een reële prijs een gedegen plan van aanpak zou kunnen aanbieden. Insteek daarbij is dat alle werkzaamheden op het gebied van ongediertebestrijding uit handen worden genomen van de agrariër en zijn of haar partner zodat die zich volledig op hun eigenlijke taken kunnen richten. Daarbij is de prijs door de jarenlange ervaring en de no-nonsens-aanpak van Freek van Essen alleszins redelijk. Dat is een kopzorg minder mag je zeggen. Dat de actie succesvol is blijkt wel uit de eerste belronde waarbij veel bedrijven belangstelling toonden en er diverse afspraken zijn gemaakt. Wordt vervolgt…

Lees meer


Kijk uit voor de steekmug deze zomer!

Warm, vochtig weer zorgt dit najaar voor een golf van steekmuggen.

Tot nu toe hebben we deze zomer nog niet veel last gehad van muggen maar daar zal waarschijnlijk verandering in komen. Een aantal weken met wat hogere temperaturen en veel regen volstaan voor de vrouwtjesmug om haar eieren af te zetten in allerlei kleine waterbekkens zoals regenplassen, vijvers, platte daken en dakgoten maar ook in potjes of schotels in de tuin. Het duurt dan niet lang meer of duizenden nieuwe muggen zien het daglicht.

Om de overlast te beperken raden we aan om al deze plaatsen, voor zo ver mogelijk uiteraard, zo snel mogelijk op te ruimen. Verder kunnen horen voor ramen en deuren uitkomst bieden. Meer informatie over het bestrijden van muggen en vliegen kun je hier vinden en voor wespenbestrijding klikt u hier. 

Lees meer


Bedwants maakt comeback

De bedwants is een klein insect dat zich onder andere huisvest in uw beddengoed. Het insect is een lange tijd zo goed als weggeweest uit Nederland. Door toename van onze toeristische activiteiten, met name naar meer exotische bestemmingen, introduceren we de bedwants weer in onze huizen. Hotels en accommodaties zijn favoriete plaatsen waar de bedwants zich ongemerkt nestelt in onze kleding of reisbagage en zo ongezien meereist terug naar Nederland. De bedwants zorgt voor vervelende jeukplekken (groter dan een muggenbult) op het hele lichaam.

Behandeling van bedwants is goed mogelijk maar specialistenwerk.

Lees meer


Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.