Steenmarters hebben een zeer sterk territorium. De volwassen dieren hebben een eigen territorium. Als het territorium niet zo groot is (in bebouwd gebied) is er bijna geen overlap. Vaak is een straat de grens tussen twee territoria. De mannetjes hebben een groter gebied dan de vrouwtjes. 

De slaapplaatsen zijn uiteenlopend: dichte hagen, grote takkenhopen, loze ruimten in gebouwen, kruipruimten, nissen onder het dakbeschot, weinig gebruikte zolders, rommelschuurtjes, hooi- en stromijten enz.

Schade 

Buitenshuis betreft dit meestal schade aan auto’s of het doden van pluimvee. Binnenshuis is het vaak geluidsoverlast, stank door geurklieren van het dier zelf en stank van meegebrachte prooidieren enz.