Steenmarter deel II

Een steenmarter is ongeveer zo groot als een kat. Het leefgebied van de steenmarter is meestal groot. Afhankelijk van de aard van het gebied is dit bij vrouwtjes van 15 tot 300 ha. Bij mannetjes is dat van 80 tot 600 ha! In het stedelijk gebied is dat minder. Een steenmarter kan per nacht gemakkelijk vijftien km afleggen. Boom- en steenmarters zijn alleseters. Naast vlees eten ze in de zomer in belangrijke mate bessen en vruchten. De resten hiervan vindt je dan ook terug in de uitwerpselen.

Op de afbeelding zie je duidelijk de pitjes van de vruchten. De boommarter komt vooral voor in de Veluwse bossen. Toch wordt hij af en toe dichtbij menselijke bebouwingen en soms zelfs op een zolder. Verwisseling komt wel eens voor.