Herfst- en klustervliegen

Grote aantallen herfstvliegen trekken sommige woningen binnen in een poging de winter door te komen. In september is er vaak nog geen grote overlast. Als het buiten wat kouder wordt en de woning wordt verwarmd komen ze vaak door kieren het woongedeelte of de vliering binnen.

Herfstvliegen lijken behoorlijk op gewone kamer- of huisvliegen. Huisvliegen zijn echter veel actiever. De herfstvliegen leven ’s zomers solitair. Ze leggen eitjes in koeienmest. Ze leven van stuifmeel en honing. Het is echter niet duidelijk waarom ze een bepaalde woning uitkiezen om te overwinteren.

De vliegen leven relatief korte tijd. Toch kiezen ze vaak jaren achtereen dezelfde woning uit om te overwinteren, terwijl die woning niet afwijkt van de woning ernaast. Regelmatig vindt je op zo’n overwinterplaats ook een andere soort: de klustervlieg. Deze soort hoort bij de bromvliegen en ontwikkelt parasitair op regenwormen. Ook zij kiezen een overwinterplaats in bedrijfsgebouwen, kerken of woonhuizen.

Wij lossen jaarlijks tientallen problemen met herfst- en klustervliegen op. Meestal door bestrijding maar ook door het aanbrengen van wering.