Spitsmuizen zijn soms erg lastig. Eigenlijk zijn het geen muizen. Dan hadden ze wel bij de knaagdieren gehoord. Het zijn zoogdiertjes.

De overlast is echter beperkt tot stank, vervuiling en lawaai. Ze knagen niets kapot. Ze leven van insecten (larven), wormen, slakken en spinnen. Ze zijn vlug en beweeglijk en kunnen uitstekend zwemmen.

Ze leven bij voorkeur in ruig terrein onder boomwortels, in muizen- en mollengangen.

De keutels zijn aaneengeklit en meestal onregelmatig van vorm. Je kunt er vaak de stukjes dekschilden van kevers in terugvinden. Per etmaal eten ze hun eigen gewicht aan voedsel op. Daardoor zijn ze erg nuttig.

Het kleinste zoogdiertje uit Europa is de wimperspitsmuis. Hij is 2,5 tot 3 cm lang en weegt slechts 2 gram. De wimperspitsmuis komt nu voor in Zuid-Europa maar wie weet komt hij ook ooit naar ons toe.

De beste bestrijding van spitsmuizen is wering. Het is erg belangrijk om een spitsmuizenprobleem op te lossen door naast de muizen weg te vangen ook minutieus de wering ter hand te nemen.