Er zijn grote wespen en kleine wespen. De Boswesp is relatief klein en de Hoornaar is de grootste die in Nederland voorkomt. De Hoornaar is een tijdlang erg schaars geweest. Even dacht men dat deze soort niet meer in Nederland voorkwam. De laatste jaren zijn ze met een duidelijke opmars bezig.

Over de hoornaar gaan de wildste verhalen. Ze zouden een paard met 7 steken kunnen doden. Fabeltjes natuurlijk. De Hoornaar is evenals de andere soorten een plooivleugel wesp, met dezelfde gifstof waarmee ze zich verdedigt. Het vergif bevat o.a. histamine en apitoxine.

De hoeveelheid gif is bij een steek van een Hoornaar wel wat groter. Dus als je super allergisch bent, moet je uiteraard extra opletten.

Als u ons belt kunnen we binnen 1 a 2 werkdagen een nest komen bestrijden. Als het bestreden nest na enkele dagen toch nog activiteit vertoont, komen we kosteloos een herhalingsbestrijding uitvoeren.