In praktisch ieder gebouw komen stofluizen voor. Vooropgesteld: ze hebben niets met luizen te maken en zijn geheel onschadelijk. Het zijn kleine insecten tot ca. 4 mm lang en wit, grijs of bruin van kleur. De meeste soorten zijn vleugelloos. Andere zeldzamere soorten hebben juist naar verhouding zeer grote vleugels. De beestjes zijn lichtschuw en leven op vochtige plekken. Het meest kenmerkende aan deze insecten is de schoksgewijze voortbeweging. Ze lopen een eindje, stoppen en lopen weer een eindje.

Huizen met een nieuw rieten dak herbergen soms zeer grote aantallen. Dit is slechts tijdelijk. Ze leven van algen en schimmels. Soms komen ze voor op beschimmelde voedselvoorraden of oude boeken.

In alle gevallen is het noodzakelijk om de vochtigheid terug te dringen. Dit kan door droogstoken en goed ventileren. Uiteraard is elke besmetting weer anders. We komen graag bij u ter plaatse en geven een passend advies.