We hebben al weer meldingen gehad van wespen en bijen. In deze tijd betreft het vaak zijdebijen of metselbijen. Het zijn kleine bijensoorten die meestal geheel onschuldig zijn. Zijdebijen kunnen schade aanrichten aan uit zandsteen gemetselde muren. Ook kunnen ze zanderige cementvoegen aantasten. Het is ooit eens tot een bestrijdingsactie gekomen. Het betrof in dit geval een enorme populatie die in een gehele wijk in Apeldoorn op grote schaal de cementvoegen uit de muren verwijderden.

In maart beginnen ze al met de nestbouw. Ze gebruiken meestal zanderige gronden of steile leemgangen.