Motten kunnen vaak grote schade veroorzaken. Dat merk je vaak pas als het te laat is. Eerst zie je schade aan kledingstukken. Dan ga je op zoek. Bij motten denkt men vaak aan die dikke, ongecoördineerd voor een lamp fladderende vlinders. Dat zijn ook motten, maar de echt schadelijke exemplaren zijn onooglijk, klein en ze lijken zeker onschadelijk. De motjes zelf zijn ook niet schadelijk. De larven echter kunnen behoorlijke schade aanrichten aan textiel, wol en/of vloerbedekking.

Sommige andere soorten tasten voedingsmiddelen aan, zoals b.v. de zadenmot.

Eens hadden we een geval van bruine mot (Hofmannophila pseudospretella).

Deze soort had al jaren het woongenot van een gezin danig verpest en behoorlijke schade aangericht.

We hebben bij deze mensen gekozen voor een rigoureuze aanpak en een intensieve behandeling met een bestrijdingsmiddel uitgevoerd.