Steenmarters deel 1

De laatste jaren is de steenmarter een steeds grotere rol gaan spelen m.b.t. overlast door dierplagen. Dit komt doordat landerijen en oude boerderijen verdwijnen. De steenmarter is een cultuurvolger, dus vestigen ze zich steeds vaker in dorpen en steden. In huizen betrekt de marter vaak de loze ruimten op de zolderverdieping, in kruipruimtes, in schuurtjes enz. Verder is inmiddels iedereen bekend met de schade die ze kunnen aanrichten aan geparkeerde auto’s. 

In artikel 4, onderdeel a, van de Flora en Faunawet staat, dat op enkele uitzonderingen na, alle van nature voorkomende zoogdieren als beschermde inheemse soort wordt aangemerkt. De steenmarter behoort op grond van dit artikel tot een beschermde inheemse diersoort. Wij krijgen wekelijks meldingen van overlast. Na een gedegen onderzoek worden meestal afdoende weringsmaatregelen aangebracht.