Het laatste nieuws en blogberichten

Bekijk het nieuws, overzichten en kennis

Wespen Deel 2

We  hebben in Nederland meer dan 10 soorten wespen. Het aantal soorten neemt toe. Dit is toe te schrijven aan de klimaatverandering. De opwarming. De soort die wel erg aan de weg timmert is de Franse veldwesp (polistes dominulus)   


Lees meer


Wespen Deel 1

Het wespenseizoen is weer begonnen Of het druk gaat worden is nog niet te zeggen. Voorspellen is evenmin mogelijk. Het is van veel factoren afhankelijk. Zo kan de ene  regio erg verschillen met de andere. In de buurt van b.v. Zwolle kunnen meer meldingen komen dan in de buurt van Apeldoorn. Zelfs in een relatief klein gebied als de Veluwe zijn grote onderlinge verschillen mogelijk. Uit eindelijk zijn het de jonge koninginnen die overwinteren en de hoeveelheid wespennesten voor het jaar erop bepalen. Enkele factoren die het aantal wespennesten kunnen beïnvloeden:                                                                                                 

- Het aantal bevruchte koninginnen die in winterslaap gaan.                                                                                              
- De klimatologische omstandigheden van de periode na de bruidsvlucht .   
- De klimatologische omstandigheden tijdens de winterslaap.                                                                   
– De klimatologische omstandigheden na het uitvliegen in het voorjaar.


Lees meer


Huisboktor

De naam zegt het al. Alarmbellen. Het huis stort binnenkort in. Het wordt geheel opgevreten. Hoge kosten. Dit zijn zoal de eerste gedachten die bij de meeste mensen opkomen. Maar meestal is de werkelijkheid genuanceerder.


Lees meer


Ratten onder de vloer

Zeer regelmatig komen we bij klanten die een rattenprobleem hebben. Meestal
begint het bij nachtelijke geluiden op vlieringen of tussen plafonds. Of komt
men uitwerpselen tegen op de vliering of in de kruipruimte. Als we de klacht in
behandeling nemen zijn we in eerste instantie bezig met inventarisatie van de
klachten. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde:

1. Waar hoort u het lawaai? ;

2. Heeft u last van een verstopt riool?

3. Heeft u wel eens stank in de woning?

4. Heeft u een plattegrond van uw rioolstelsel?

5. Hebben uw buren ook last?

6. Heeft u hier al vaker last van gehad?

Daarna gaan we op onderzoek uit, naar sporen. Rondom de woning. Ook in de
kruipruimte. Onze jarenlange ervaring leert ons dat rattenoverlast in een"
woning nagenoeg altijd het gevolg zijn van een ondeugdelijke riolering. In geval
van een rijtjeswoning kan dit probleem ook bij één van de buren liggen. Soms
wel 8 à 9 woningen verderop.

Lees meer


Wantsen

Regelmatig worden we benaderd met een nogal verontrustend verhaal over “wandluizen”ofwel bedwantsen. Internet is een geweldig medium, maar er wordt helaas ook veel onzin verspreidt. Ook over wantsen. Voor een soort is het echter oppassen geblazen: de bedwants ( cimex lectuaris). Deze soort komt in ons land niet buitenshuis voort en wordt vaak meegebracht uit vakantieverblijfplaatsen. Heeft u een mogelijke besmetting? Wordt U ’s nachts gebeten en heeft u jeukbulten met name in uw halsstreek? Wij stellen graag een gedegen onderzoek in.

Lees meer


Marters

Zeer vaak worden we geconsulteerd over de eventuele aanwezigheid van steenmarters. Alle nachtelijke geritsel wordt toegeschreven aan de steenmarter. Gelukkig is het meestal loos alarm. Wat kunt u zelf onderzoeken of een marter zich ophoudt in uw woning.          

Lees meer


Bosmuizen

Bosmuizen zouden daar moeten blijven waar ze naar genoemd zijn: In het bos! De praktijk wijst anders uit. Erg vaak worden we geconfronteerd met bosmuizen in woningen. Daarbij hebben ze de hinderlijke eigenschap om op vaste, nachtelijke uren de bewoners uit hun slaap te houden met aanzienlijke herrie. Een lokdoosje met een bestrijdingsmiddel werkt maar een enkele keer. Dit komt doordat de muizen hun voedsel buitenshuis zoeken. In de zomer zaden en in de winter jonge scheuten. De herrie is het gevolg van wilde seksspelletjes op uw plafond. Altijd op hetzelfde tijdstip. Om gek van te worden


Lees meer


Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.